.:: آخرین مطالب ::.


من امروز می خواهم قسمت بعدی سارا کوچولو را برای شما بنو یسم:

  ساری و سارا

ماجرای دوخواهر

یکی بود ویکی نبود.غیر از خدا هیچ کس نبود.

امروز مادر سارا کوچولوحامله بود. آنها نمی دانستند که دختر یا پسر می آید.سارا کوچولو گفت:(( مادر می شود که اگر دختر به  دنیا آمد اسم او ساری باشد.)) مادر جواب داد: (( باشه ))            

پدر سارا کوچولو در حیاط با خوش حالی آواز می خواند.  بعد از گذشت چند ماه بچه ی کوچولویی که دختر بود به دنیا آمد. سارا کوچولو که خواهری که ساری نام داشت خیلی خوش حال بود.                                                                                           

ساری که به خانه آمد . با تعجب دهانش راباز کرد.                                                                                                                                                                                                                      

چون در عمرش خانه ندیده بود. سارا کوچولو که این قدر با ساری بازی می کرد ساری به گریه افتاد.                                              مادر آمد.وقت خواب ساری خواهر ساراکوچولو رسید. مادر به سارا کوچولو گفت:(( سارا وقت خواب ساری رسید.الان باید ساری بخوابد.)) سارا کوچولو گفت:(( اما مادر من می خواهم با ساری بازی کنم. مادر گفت:(( ببین این قدر با خواهرت بازی کردی خواهرت دارد گریه می کند. پس همین حالا باید خواهرت بخوابد.))   

سارا کوچولو گفت:(( باشد.))

ساری کوچولو با خوش حالی شلوارش را خیس کرد.

قصه ی ما تمام شد.بای بای
موضوع:
نویسنده : باوان
۱۳ اسفند ۱۳٩٠ | ٦:۳٠ ‎ب.ظ


صفحات وبلاگ
آمار بازدید
  خوش آمدید
نویسندگان:


آمار بازدید
Top Blog

تبلیغات