.:: آخرین مطالب ::.


شنبه امتحان ریاضی داشتیم و ان روز جمعه بود من همش   دعا می کردم که فردا مدرسه ی ما تعطیل شود زیرا 1- می توانستیم خوب بخوابم 2-آن وقت مشق نداشتیم 3- وقت زیادی هم برای تمرین کردن ریاضی داشتیم.راستش را بخواهید من زیاد درس  ریا ضی را  تمرین نکردم چون من درس  ریا ضی را خوب بلد بودم. من تمرینات ریاضی کتاب  پرتو دانش را حل می کن زیرا کتاب پرتو دانش از همه ی کتاب ها بهتر است .امروز می خواهم معلمانم را به شما معرفی کنم

معلم کلاس اولم خانم بهنیافر، معلم کلاس دومم خانم بهشتی، معلم کلاس سومم خانم امیری فر، معلم کلاس چهارمم خانم خلیل زاده بود و معلم کلاس پنجمم خانم عرب کند است. البته من کلاس اولم را در مدرسه ی شهزاد درس خواندم و بقیه سال ها را در مدرسه ی شهید محلاتی درس خواندم. راستی روز شنبه به علت انتخابات تعطیل شد و در نتیجه ما در روز دوشنبه امتحان دادیم و با وجود زیاد تمرین نکردن نمره ی20 گرفتم خب این خبر خوشی برای من بود. 
موضوع:
نویسنده : باوان
۱۸ اسفند ۱۳٩٠ | ٤:٥٠ ‎ب.ظ


صفحات وبلاگ
آمار بازدید
  خوش آمدید
نویسندگان:


آمار بازدید
Top Blog

تبلیغات