بچه از پای این اینترنت پاشو !!!

-بچه از پای این  و اینترنت پاشو.
 
- واسه چی پاشم؟
 
- واسه اینکه میگن این و اینترنت فکر شما رو خراب و منحرف می کنه. پاشو برو بیرون.
 
-کجا برم؟
 
- چه می دونم، برو تو خیابون.
 
- با ماشین که نمی تونم برم تو خیابون چون روز طرحه، شبم که جلومو می گیرن و ماشینو می گردن و گیر می دن.
 
- خوب پیاده برو.
 
- پیاده برم تو هرم گرما و آفتاب چیکار کنم؟
 
- برو یه جا یه چیزی بخور.
 
- ماه رمضون اگه یه قلپ آب هم بخورم که شلاقم می زنن.
 
- خوب کارد بخوره تو شیکمت حتما مگه باید یه چیزی بخوری؟
 
- پس چیکار کنم؟
 
- برو ورزش کن.
 
- تو کدوم سالن ورزشی؟ هر جا هم که برم کلی باید پول بدم. پول داری؟
 
- نه بابا پولم کجا بود. برو استخر اداره که مجانیه شنا کن.
 
- ماه رمضون کدوم استخر بازه؟
 
- خوب برو سینما.
 
- مگه چند تا فیلم خوب رو اکرانه؟ همون چند تا رو هم که قابل دیدن بود دیدم. میخوای برم فیلم آقای سلحشور رو ببینم.
 
- پس برو تو پارک بشین هم خنکه هم پول نمیخواد.
 
- اونوقت اگه یهو یه عده اومدن آب بازی چه خاکی تو سرم کنم؟
 
- راست می گی. می خوای با اون دختر همکلاسیت برو قدم بزن.
 
- به به همین مونده که با یه دختر بگیرنمون و کت بسته ببرن اونجا که عرب نی انداخت. 
 
- نه بابا ول کن. اصلا برو خونه یکی از دوستات.
 
- خوب اونجا هم که برم می شینیم پای ماهواره و اینترنت دیگه. چه کاریه؟
 
- آره راست میگی بشین همین من و تو رو ببین از همه اش کم خرج تر و سالم تره
 
- مامان انگار زنگ می زنن ها. ای وای اومدن ماهواره هارو جمع کنن.
 
- پس برو بمیر.
/ 0 نظر / 12 بازدید